Pakiet HDI Firma

Pakiet ubezpieczeń HDI Firma to kompleksowe ubezpieczenie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Ubezpieczenie oferuje duży wybór wariantów - można np. ubezpieczyć od ognia i innych żywiołów budynek wraz z mieniem albo tylko sam budynek.

Dlaczego warto wybrać HDI Firma Plus?

HDI Firma Plus to elastyczny pakiet prostych ubezpieczeń dla firm. Jego zaletą jest możliwość dostosowania do potrzeb przedsiębiorców.

U nas płacisz tylko za potrzebne Ci opcje!

Dla ułtawienia przygotowaliśmy dwa pakiety: Podstawowy i Standard.

Pakiet Podstawowy to najtańsza opcja zabezpieczenia mienia firmy, obejmująca podstawowe ryzyka związane z działalnością firmy:

  • szkody wynikające z ognia i innych zdarzeń losowych (łącznie 14 rodzajów najważniejszych zdarzeń losowych w tym min. pożar, deszcz, zalanie itp. z wyłączeniem powodzi) do określonych w umowie podli mitów dla części ryzyk.
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej (w tzw. Wariancie III) z możliwością rozszerzenia o cztery klauzule dodatkowe.
  • szkody wynikające z kradzieży z włamaniem i rabunkiem
  • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
  • ubezpieczenie mienia w transporcie

Wariant Standardowy obejmuje wszystkie powyższe ryzyka, oraz dodatkowo:

  • ryzyko powodzi w ubezpieczeniu od ognia innych zdarzeń losowych (łącznie 15 rodzajów najważniejszych zdarzeń losowych). Umowa nie narzuca podli mitów odpowiedzialności dla części ryzyk.
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej (w tzw. Wariancie II) z możliwością rozszerzenia o 7 klauzul dodatkowych

Zobacz porównanie obydwu wariantów

Pamiętaj! Obydwa warianty, Podstawowy i Standardowy można rozszerzyć o aż 12 klauzul dodatkowych, pozwalających na łatwe dostosowanie zakresu ochrony do profilu działalności firmy np. firm usługowych, handlowych (ubezpieczenie na wypadek rozmrożenia), aptek czy pracowni jubilerskich.

Ważne! Zaletą pakietu jest szeroki zakres assistance, gwarantujące pomoc różnego rodzaju specjalistów w razie problemów w firmie, z jej mieniem czy zdrowiem pracowników.

 

HDI MINI GAP

HDI Mini GAP zapewnia wypłatę do 3 tys. zł w razie kradzieży samochodu.

Dowiedz się więcej

HDI Opony

Przebita opona? Zagwarantuj sobie naszą pomoc w takich wypadkach.

Dowiedz się więcej

HDI Szyby

Pęknięta szyba? Jeden telefon i skierujemy Cię do specjalistycznego warsztatu.

Dowiedz się więcej