Dobrowolne ubezpieczenie mienia

Dzięki elastyczności pakietu dobrowolnych ubezpieczeń dla sektora agrobiznesu każdy rolnik dobierze dobrą ofertę dla siebie.

Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu mienia rolniczego w HDI?

Ponizej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z ubezpieczeniem mienia rolniczego. Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na poszukiwane pytanie napisz do nas, a konsultant skontaktuje się z Tobą w możliwie jak najkrótszym czasie.

Kto może kupić ubezpieczenie mienia rolniczego?

Nasza oferta jest skierowana do posiadaczy i właścicieli gospodarstw rolnych będącymi osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej.

Ważne! W zakresie ubezpieczeń dodatkowych (czyli dobrowolnych OC i NNW) ubezpieczonym może być wyłącznie osoba fizyczna.

 

Co może być przedmiotem ubezpieczenia mienia rolniczego?

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być:

1) Mienie w gospodarstwie rolnym:

  • - ruchomości domowe i stałe elementy,
  • - budowle, w tym ogrodzenie siedliska gospodarstwa rolnego,
  • - urządzenia (wyposażenie budynków gospodarczych) i narzędzia,
  • - produkty rolne (ziemiopłody), materiały i zapasy,
  • - zwierzęta gospodarskie,

2) Maszyny rolnicze (sprzęt) – AgroCasco,

3) Dodatkowo można ubezpieczyć się w zakresie:

  • - odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczenia usług turystycznych w gospodarstwie rolnym,
  • - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
  • - następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
Jakie ruchomości domowe i stałe elementy można ubezpieczyć?

Umowa obejmuje ruchomości domowe i stałe elementy takie jak: meble, szafy wnękowe, stała zabudowa kuchni, sprzęt AGD, artykuły gospodarstwa domowego, rowery, zwierzęta domowe, wyposażenie łazienki, zabezpieczenia przeciwwłamaniowe okien i drzwi, obudowy instalacji i grzejników, wewnętrzne powłoki malarskie, wewnętrzne tynki ścian i sufitów, wewnętrzne okładziny ścian, podłóg, schodów i sufitów.

Jakie urządzenia i narzędzia można ubezpieczyć?

Umowa może obejmować urządzenia i narzędzia, takie jak: wyposażenie budynków gospodarczych, np. sortowniki, wialnie, młynki do rozdrabniania, sieczkarnie, pompy, poidła, dojarki, zagrody i boksy dla zwierząt oraz różnego rodzaju narzędzia do prowadzenia napraw lub prac w gospodarstwie rolnym.

Jakie produkty rolne można ubezpieczyć?

Umowa może obejmować produkty rolne (ziemiopłody) takie jak: plony roślin zebrane i złożone na przechowanie w budynkach, silosach, budowlach lub kopcach, takie jak: opał, nawozy sztuczne, środki ochrony roślin, pasze, części zamienne do maszyn rolniczych.

 

Jakie zwierzęta gospodarstwie można ubezpieczyć?

Umowa może obejmować zwierzęta gospodarskie takie jak: bydło, drób, konie, kozy, króliki, owce, trzoda chlewna.

Jakie maszyny rolnicze można ubezpieczyć?

Umowa może obejmować maszyny rolnicze takie jak: sprzęt przeznaczony do: uprawy gleby, nawożenia, siewu i sadzenia, pielęgnacji roślin uprawnych, zbioru, sortowania, omłotu i przetwórstwa oraz ładowacze.

Ważne! Ubezpieczeniem mogą być objęte maszyny rolnicze nie starsze niż 30 lat.

Na wypadek jakich zdarzeń można ubezpieczyć mienie w gospodarstwie rolnym?

Mienie w gospodarstwie rolnym może być objęte ochroną w zakresie zdarzeń losowych tj. deszczu nawalnego, dymu i sadzy, gradu, huraganu, lawiny, naporu śniegu, osuwania się ziemi, powodzi, podtopienia, pożaru, przepięcia, trzęsienia ziemi, uderzenia pioruna, uderzenia pojazdu, upadku drzew lub masztów, wybuchu, upadku statku powietrznego, wybuchu, zalania, zapadania się ziemi oraz zniszczeń w wyniku akcji ratowniczej w związku z ww. zdarzeniami.

Ważne! Dodatkowo dla ruchomości domowych i stałych elementów ochrona może zostać rozszerzona o ryzyko kradzieży z włamaniem, rozboju, dewastacji.

Na wypadek jakich zdarzeń można ubezpieczyć maszyny rolnicze?

Maszyny rolnicze (sprzęt) mogą zostać objęte ochroną w zakresie:

- podstawowym obejmującym ochroną w zakresie zdarzeń losowych tj. deszczu nawalnego, dymu i sadzy, gradu, huraganu, lawiny, naporu śniegu, osuwania się ziemi, powodzi, podtopienia, pożaru, przepięcia, trzęsienia ziemi, uderzenia pioruna, uderzenia pojazdu, upadku drzew lub masztów, wybuchu, upadku statku powietrznego, wybuchu, zalania, zapadania się ziemi oraz zniszczeń w wyniku akcji ratowniczej w związku z ww. zdarzeniami.

 - pełnym – obejmującym w/w ryzyka oraz dodatkowo: zderzenie z osobami, przedmiotami lub zwierzętami oraz kradzież z włamaniem,rozbój, dewastację.

Na jaki okres można zawrzeć taką umowę?

Mienie rolnicze - przez okres 12. miesięcy.

Na wniosek Ubezpieczającego, umowa może być zawarta się na okres krótszy (ubezpieczenie krótkoterminowe) w celu wyrównania okresów ubezpieczenia

Maszyny rolnicze (sprzęt) AgroCasco - przez okres 12 miesięcy albo przez okres 3 miesięcy (ubezpieczenie krótkoterminowe).

 

Likwidacja szkód - zgłoś szkodę

Szanowni Państwo,

 

informujemy, że od piątku 13 października br. od godz. 22.00 do niedzieli 15 października br. do godz. 22.00 prowadzone będą prace techniczno-konserwacyjne powodujące niedostępność systemu zgłaszania szkód on-line. Szkody występujące w powyższym okresie można będzie zgłosić od poniedziałku 16 października br.

 

Informujemy również, że w przypadku szkód z ubezpieczeń majątkowych (domów, mieszkań i innych budynków)  powstałych na skutek nawałnic, huraganów, gradobicia itp. klienci mogą rozpocząć naprawę przed wizytą rzeczoznawcy. Prosimy jednak, aby najpierw wykonali zdjęcia miejsca zdarzenia oraz zniszczeń np. telefonem komórkowym. Następnie można rozpocząć sprzątanie, naprawę uszkodzeń lub zabezpieczyć mienie. Prosimy jednak o zachowanie uszkodzonych elementów do czasu kontaktu pracownika Warty oraz o zachowanie wszystkich faktur i kosztorysów.

 

Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Zespół HDI

Zgłoś szkodę:

  • FORMULARZ ZGŁOSZENIA SZKODY (chwilowo nieczynny)
  •  

Infolinia

22 449 99 99
Pon-Pt 08:00-20:00
Sb 08:00-16:00

Znajdź placówkę