E-formularz - nowy kanał zgłaszania szkód w HDI Asekuracja

HDI Asekuracja na stronie korporacyjnej udostępniła elektroniczny formularz do zgłaszania szkód z ubezpieczeń dla klientów indywidualnych i małych i średnich przedsiębiorstw. Nowa funkcjonalność umożliwia zgłaszanie szkody bezpośrednio z naszej strony internetowej przez 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia, jest dostępna od 16 czerwca 2011 roku.

W czerwcu 2011 HDI Asekuracja dołączyła do grona firm, które umożliwiają zgłoszenie szkody za pośrednictwem Internetu. W części serwisu hdi-asekuracja.pl poświęconej zagadnieniu likwidacji szkód został zamieszczony elektroniczny formularz zgłaszania szkód. Klient obecnie ma możliwość zgłoszenia szkody w dogodnym dla niego czasie i miejscu korzystając z Internetu. Formularz został przygotowany w taki sposób, aby ułatwić Klientowi wypełnienie go. jednocześnie zaimplementowane w formularzu rozwiązania pomagają Klientowi wypełnić formularz poprawnie nie pomijając żadnych istotnych dla procesu likwidacji szkód informacji. Wypełnienie formularza w Internecie zapewnia też czytelność zamieszczonych w formularzu informacji, co również wpływa korzystnie na sam proces likwidacji szkód.

Wypełniony formularz przekazywany jest do najbliższego Regionalnego Centrum Likwidacji Szkód, przyporządkowanego na podstawie kodu pocztowego wskazanego w formularzu, w którym rozpoczyna się proces likwidacji szkody. Poszkodowany po wysłaniu zgłoszenia otrzymuje informację, potwierdzającą dokonanie zgłoszenia oraz może pobrać ze strony potwierdzenie dokonania zgłoszenia w formacie pdf wraz z numerem zgłoszenie internetowego. Dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia szkody za pośrednictwem Internetu zawiera wszystkie informacje jakie zostały przekazane przez poszkodowanego w zgłoszeniu. Dokument zawiera również informację o numerze zgłoszenia internetowego , który jest wprowadzany przez Likwidatora podczas rejestracji szkody do systemu. Po rejestracji szkody w systemie Likwidator informuje poszkodowanego o przyjęciu zgłoszenia szkody oraz przekazuje informację o numerze szkody pod którym została zarejestrowana w systemie HDI Asekuracja. W przypadku konieczności doprecyzowania zamieszczonych w formularzu informacji Likwidator kontaktuje się ze zgłaszającym szkodę w celu uzupełnia danych.