HDI Asekuracja zmienia się tak, jak rosną wymagania i oczekiwania Klientów

Współczesny świat zmienia się bardzo szybko w związku z tym rosną wymagania i oczekiwania Klientów i dlatego już od 26 września 2011 roku oferujemy ciekawą zmodyfikowaną ofertę ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO

Przedstawiamy jesienne hity oferty komunikacyjnej HDI Auto – obowiązują od 26 września 2011 roku:

Po pierwsze...

ubezpieczenie :

  • HDI NNW
  • HDI OCHRONA PRAWNA

Będzie dostępne dla Klientów, którzy nie posiadają w HDI polisy OC czy Auto-Casco.

Po drugie...

szczególne warunki ubezpieczenia dla lusterek zewnętrznych pojazdu w przypadku szkody do kwoty 500 zł:

  • Klient nie utraci zniżki za bezszkodową jazdę
  • dostanie pełną kwotę odszkodowania bez żadnych potrąceń
  • nie zostanie pomniejszona suma ubezpieczenia pojazdu

Po trzecie...

wiele zmian w ubezpieczeniu HDI ASSISTANCE (np.):

  • holowanie pojazdu, jeżeli wypadek zdarzył się w miejscowości, w której mieszka Klient
  • możliwość skorzystania nawet z dwukrotnego holowania pojazdu po wypadku (np. z miejsca wypadku na parking, a następnie z parkingu do warsztatu naprawczego)
  • holowanie pojazdu po awarii zawsze do najbliższego warsztatu – bez względu na limit kilometrów

Szczegółowe informacje na http://www.hdi-asekuracja.pl/samochod/ i OWU