United Buddy Bears Warsaw 2008

Nasze Towarzystwo zostało zaproszone do wzięcia udziału w wydarzeniu kulturalno-edukacyjnym pod nazwą "United Buddy Bears – Warsaw'2008". Odbywało się ono w Warszawie na Placu Zamkowym, w dniach od 10 maja do 22 czerwca br.

Ekspozycja w Warszawie to część międzynarodowego projektu realizowanego już od 2001 roku w kilkunastu państwach na wszystkich kontynentach. Do tej pory na całym świecie obejrzało już ją 17 milionów osób. Motto ekspozycji to "Musimy się lepiej poznać". Jej głównym celem jest wyrażenie poparcia dla tolerancji i pokoju pomiędzy narodami, promowanie praw dzieci oraz uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby najmłodszych na całym świecie i porozumienie pomiędzy kulturami.

HDI Asekuracja TU S.A., jako jeden ze sponsorów, popierających te szczytne idee wzięło w niej udział jako sponsor. Wystawa składa się ze 138 kolorowych figur niedźwiedzi ze sztucznego tworzywa ustawionych w zwarte rzędy i okręgi symbolizujące kraje ONZ. Figury mają ponad 2 m wysokości i ważą ok. 150 kg. Każdy niedźwiedź jest inny, ozdobiony przez najlepszych artystów reprezentujących swoje kraje.

Podobne wydarzenia odbędą się w najbliższym czasie w Berlinie i Paryżu, a zebrane na nich środki zasilą Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom UNICEF, dzięki któremu dzieci z najbiedniejszych krajów świata otrzymają pomoc na wyrównywanie szans na lepszą przyszłość.