Dobrowolne ubezpieczenie mienia

Dzięki elastyczności pakietu dobrowolnych ubezpieczeń dla sektora agrobiznesu każdy rolnik dobierze dobrą ofertę dla siebie.

Dlaczego warto ubezpieczyć mienie rolnicze w HDI?

Ubezpieczenie mienia rolniczego to atrakcyjny pakiet, zapewniający kompleksową ochronę przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń.

To idealne uzupełnienie dla obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych, obejmującego same mury. Pakiet ubezpieczeń mienia rolniczego pakiet zabezpiecza zarówno ruchomości i stałe elementy.Ochroną mogą być objęte budowle, w tym ogrodzenie siedliska.

Ubezpieczenie może też obejmować wszelkie urządzenia i narzędzie, produkty rolne, zwierzęta czy maszyny rolnicze. Elastyczność pakietu pozwala dopasować ochronę do potrzeb i profilu działalności gospodarstwa. Mamy na przykład specjalną ofertę dla prowadzących działalność agroturystyczną. Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w związku z wynajmowaniem pokoi lub miejsca na postawienia namiotów, sprzedażą posiłków domowych czy świadczeniem usług nauki jazy konnej.

U nas płacisz tylko za potrzebne Ci opcje!

Chronimy Twoje mienie przed skutkami działania aż 19 żywiołów, w tym oczywiście na wypadek pożaru, deszczu nawalnego, huraganu, gradu, podtopienia czy powodzi. Ruchomości domowe i stałe elementy mogą być też ubezpieczone na wypadek kradzieży z włamaniem i rabunku i dewastacji.

Ważne! Wystawiane przez nas polisy mogą posłużyć jako zabezpieczenie kredytu udzialanego na zakup maszyn rolniczych.