HDI Twój Dom

HDI Twój Dom to proste i praktyczne ubezpieczenie. W wersji podstawowej polisa obejmuje 18 ryzyk, ale ich listę można wydłużyć. Assistance zagwarantuje pomoc w po szkodzie. Dla oszczędnych mamy propozycję umowy na 3 lata z 50% upustem w ostatnim roku ochrony.

Co warto wiedzieć o HDI Twój Dom?

Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z ubezpieczeniem HDI Rodzina. Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na poszukiwane pytanie napisz do nas, a konsultant skontaktuje się z Tobą w możliwie jak najkrótszym czasie.

Na wypadek jakich zdarzeń chroni ubezpieczenie HDI Twój Dom w wersji podstawowej?

Umowa w wersji podstawowej chroni przed skutkami zdarzeń losowych, które mogą być następstwem 18 czynników, tj.: deszcz nawalny, dym i sadza, grad, huragan, lawina, napór śniegu, osuwanie się ziemi, powódź, pożar, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu mechanicznego, upadek drzew lub masztów, upadek pojazdu powietrznego, wybuch, zalanie, zapadanie się ziemi oraz zniszczenia w związku z akcją ratowniczą związaną z tymi zdarzeniami.

O jakie ryzyka można rozszerzyć zakres ubezpieczenia HDI Twój Dom?

Umowę można rozszerzyć o: kradzież z włamaniem i rabunek, przepięcie, stłuczenie szyb, dewastację oraz koszty poszukiwania przyczyny szkody.

Jak należy określać sumy ubezpieczenia w takiej umowie?

Dla każdego przedmiotu ubezpieczenia suma ubezpieczenia określana jest odrębnie na zdarzenia losowe i odrębnie na kradzieżowe. Jej wysokość może być określana:

- według tzw. wartości rzeczywistej – uwzględniającej zużycie techniczne czyli amortyzację

- według tzw. wartości odtworzeniowej, czyli pozwalającej na odkupienie zupełnie nowych rzeczy o tych samych parametrach czy jakości.

Ważne! Bez względu na wybrany rodzaj wartości, w przypadku przedmiotów starszych (limity określone w OWU) przy ustaleniu odszkodowania uwzględnia się zużycie techniczne czyli amortyzację.

Co może być objęte ubezpieczeniem HDI Twój Dom?

Ubezpieczeniem mogą być objęte:

lokal mieszkalny, stałe elementy lokalu, ruchomości domowe, garaż

albo

dom jednorodzinny, ruchomości domowe, garaż, inny budynek, ogrodzenie

Ważne! W ramach pakietu HDI Twój Dom, możesz ubezpieczyć zarówno same tzw. mury (tzn. lokal mieszkalny lub dom ), jak również same ruchomości. Oczywiście tylko kompleksowe ubezpieczenie, łączące obydwa elementy daje pełną ochronę. 

Jakie opcje dodatkowe można dokupić do ubezpieczenia HDI Twój Dom?

Do ubezpieczenia HDI Twój Dom można dokupić:

- ubezpieczenie assistance standard,

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,

- ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,

- ubezpieczenie nagrobków.

Na jaką pomoc można liczyć w ramach Assistance Standard?

Pakiet Assistance Standard  gwarantuje bezpośrednią pomoc na miejscu zdarzenia w postaci:

1. pomocy interwencyjnej ślusarza w przypadku, np. zatrzaśnięcia drzwi. Możliwa jest też pomoc specjalisty instalacji alarmowych w razie awarii alarmu.

2. wsparcia w razie szkody (pożar, zalanie) w postaci m.in. organizacji i pokrycia kosztów dozoru mienia, transportu ocalałego mienia, transportu ubezpieczonego, zakwaterowania ubezpieczonego w hotelu, w przypadku gdy w wyniki szkody dom jednorodzinny czy mieszkanie nie nadaje się do dlaszego zamieszkania.

3. organizacji przeglądu instalacji gazowej i elektrycznej.

Dlaczego warto dokupić ubezpieczenie OC w życiu prywatnym?

Za niewielką składkę rocznie zabezpieczysz się przed odpowiedzialnością finansową, np. za:

 • 1. zalanie mieszkania sąsiada,
 • 2. utratę zdrowia przez osobę  poszkodowaną przez Ciebie w czasie jazdy na rowerze lub amatorskiego uprawiania innego sportu,
 • 3. szkody wyrządzone przez dzieci,
 • 4. skutki spowodowania wypadku w charakterze przechodnia,
 • 5. koszty leczenia pogryzionego przez psa przechodnia, czy rasowego kota sąsiada.

Maksymalna suma ubezpieczenia może wynosić nawet 100 tys. zł.

Ważne! Umowa obejmuje wszystkich członków rodziny, pozostających z Tobą we wspólnym gospodarstwie domowym. 

Dlaczego warto dokupić ubezpieczenie NNW?

Za 100 zł rocznie możesz kupić ubezpieczenie NNW na sumę  10 tys. zł  na  wypadek:

 • 1. śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • 2. stałego uszczerbku na zdrowiu,
 • 3. konieczności nabycia protez, kul itp.,
 • 4. zawału lub udaru mózgu, całkowitej niezdolności do pracy (tylko wariant Ochrona Plus)

Pamiętaj! Maksymalna suma ubezpieczenia wynosi 20 tys. zł, a udzielamy ochrony nie tylko w Polsce, ale też za granicą. 

Dlaczego warto dokupić ubezpieczenie nagrobków?

Tylko 100 zł rocznie kosztuje ubezpieczenie nagrobku na 10 tys. zł na wypadek:

 • 1. dewastacji lub kradzieży,
 • 2. zniszczenia w wyniku upadku drzew lub masztów czy uderzenia pojazdu mechanicznego,
 • 3. działania powodzi lub trzęsienia ziemi.
 •  
 • Maksymalna suma ubezpieczenia wynosi 20 tys. zł.

Ważne! Taka polisa może zabezpieczać dowolne wskazane przez Ciebie nagrobki! Wystarczy przy zawieraniu umowy dostarczyć ich zdjęcia.