Likwidacja szkód

Telefoniczne zgłaszanie szkód: realizujemy nieprzerwanie 24/7 pod numerami +48 22 449 99 99 oraz +48 801 801 181
Przyjazne i przejrzyste procedury pozwalają skrócić okres oczekiwania na wypłatę odszkodowania. Koszt połączenia telefonicznego zgodnie z cennikiem operatora


Szanowny Kliencie!
W przypadku szkód z ubezpieczeń majątkowych (domów, mieszkań i innych budynków) powstałych na skutek nawałnic, huraganów lub powodzi po zgłoszeniu szkody można rozpocząć naprawę przed wizytą rzeczoznawcy. Przed rozpoczęciem prac należy wykonać zdjęcia miejsca zdarzenia oraz powstałych zniszczeń np. telefonem komórkowym. Następnie można rozpocząć sprzątanie, naprawę uszkodzeń lub zabezpieczyć mienie. Do przybycia pracownika HDI należy również zachować: uszkodzone elementy budynku i wyposażenia, wszystkie faktury oraz kosztorysy potwierdzające poniesione koszty na sprzątanie lub zabezpieczenie przed dalszymi zniszczeniami.

Zgloś szkodę online

Zgłoś szkodę:

Pytania i odpowiedzi o likwidację

Masz pytania dotyczące procesu likwidacji szkody w HDI? Skorzystaj z FAQ

Dowiedz się więcej