Dlaczego likwidacja szkód w HDI jest prosta i przyjazna?

Ponizej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z likwidacją szkód. Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na poszukiwane pytanie napisz do nas, a konsultant skontaktuje się z Tobą w możliwie jak najkrótszym czasie.

Jak HDI ocenia rozmiary szkody przez telefon?

 

Coraz częściej zaskakujemy klientów informacją, że mogą otrzymać odszkodowanie tylko na podstawie rozmowy telefonicznej.

Jest to możliwe w większości rodzajów ubezpieczeń, a w szczególności komunikacyjnych, mieszkaniowych, osobowych (NNW czy turystyczne), a nawet mienia firm. Wiele osób jest zdziwionych taką możliwością i szybkością wypłaty odszkodowania, które trafia na ich konto bankowe. Ale chętnie z tej możliwości korzystają.

Jest to możliwe dzięki temu likwidatorzy wykorzystują do oceny rozmiarów szkody zgłaszanej przez telefon, specjalistyczne programy do oceny kosztów naprawy samochodu czy usunięcia uszkodzeń w mieszkaniu (np. Carwert firmy Eurotax, czy Norma Pro) – dokładnie takie same z których korzystają rzeczoznawcy. Dzięki temu mogą  ocenić rozmiary szkody na podstawie dokładnych ustnych informacji udzielanych przez klienta. Jeśli z jakiś powodów nie jest to możliwe, likwidator może poprosić o dosłanie zdjęć. Wtedy również nie musimy na miejsce wysyłać rzeczoznawcy.

Nie oznacza to jednak, że wystarczy do nas zadzwonić i zgłosić szkodę, której nie było lub w rzeczywistości była mniejsza, a my wypłacimy odszkodowanie. Z ewentualnymi nadużyciami rodzimy sobie na kilka sposobów.

Po pierwsze: osoby, które obsługują zgłoszenia szkód mają odpowiednie przygotowanie i doświadczenia, żeby móc wyłowić zgłoszenia, które budzą wątpliwości.

Po drugie: wspiera je też system informatyczny, który po analizie zebranych danych w trakcie zgłoszenia szkody sugeruje czy dane zgłoszenie można skierować na szybką ścieżkę. Dlatego też nie stosujemy sztywnych limitów kwotowych, do których szkoda może być likwidowana na telefon. Zawsze decyduje o tym likwidator po przyjęciu zgłoszenia.

Po trzecie: wyrywkowo weryfikujemy szkody zakwalifikowane do uproszczonej ścieżki likwidacji szkód, sprawdzając, np. rozmiary uszkodzeń czy w ogóle sam fakt ich zaistnienia.

 

Ważne! Jeśli zgłoszenie było niezgodne z prawdą, korzystamy z możliwości zgłoszenia próby wyłudzenia do prokuratury.

 

O jakich obowiązkach powinien pamiętać ubezpieczony posiadacz nieruchomości?

Standardem w zapisach ogólnych warunków ubezpieczeń nieruchomości jest wyłączenie odpowiedzialności towarzystwa w przypadku jeśli niewykonanie okresowych przeglądów technicznych czy badań okresowych, miało wpływ na powstanie lub rozmiar szkody. Chodzi o to, żeby ubezpieczenie nie było traktowane jako alternatywa dla dbałości o stan, np. instalacji elektrycznej. Klient nie może powiedzieć: nie robię przeglądów i konserwacji instalacji, a jak się dom spali - trudno, wybuduję sobie nowy za odszkodowanie. Gdyby wszyscy mieli takie podejście płacilibyśmy za ubezpieczenie nieruchomości nie kilkaset złotych, a kilka tysięcy.

 

Dlatego zgodnie z Art. 62 Ustawy Prawo budowlane obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli. W zależności od przedmiotu kontroli powinny one być przeprowadzane:

1.  co najmniej raz w roku, jeśli kontrola ma polegać na sprawdzeniu stanu technicznego:

 • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

 1. instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

 2. instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

 

2.  co najmniej raz na pięć lat, przy kontroli polegającej na:

sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

badaniu instalacji elektrycznej i piorunochronowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Jak przyspieszyć likwidację szkody?

HDI coraz więcej szkód likwiduje tylko na podstawie rozmowy telefonicznej z klientem. W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych rośnie też popularność likwidacji szkody w sieci warsztatów współpracujących.

Staramy się uprościć procesy i procedury tak, żeby możliwie szybko wypłacać odszkodowania. Niestety nie zawsze jest to możliwe, bo bez niektórych informacji czy dokumentów od klientów nie możemy wypłacić odszkodowania.

Z obserwacji naszych likwidatorów wynika, że najczęstszymi problemami są:

 • Brak numeru konta. Często klienci zapominają wpisać, czy podać taką informację w zgłoszeniu szkody, a potem nie pamiętają o uzupełnieniu takiej informacji. Unikamy wysyłania pieniędzy przekazem pocztowym, co jest kosztowne i kłopotliwe dla klienta.

 • Brak wskazania przez klienta sposobu wypłaty odszkodowania. Najczęściej chodzi o brak upoważnienia dla warsztatu, co uniemożliwia dokonanie tzw. bezgotówkowego rozliczenia szkody, czyli między warsztatem a towarzystwem.  

 • Brak wskazania osoby uprawnionej do odbioru odszkodowania. Szczególnie w przypadku, gdy umowa ubezpieczenia była przedmiotem cesji na bank lub ubezpieczone mienie (najczęściej pojazd) było w leasingu lub był ustanowiony na nim zastaw rejestrowy. To samo dotyczy mienia, które ma kilku współwłaścicieli. W każdym z tych przypadków potrzebna będzie zgoda banku, leasingodawcy czy współwłaściciela na wypłatę odszkodowania określonej osobie. W przypadku banków zdarzają się też sytuacje, w których bank warunkuje wypłatę, np. przedłożeniem rachunków za naprawę pojazdu. Zdarzają się banki, które nie przysyłają pism do ubezpieczycieli - tylko do klientów, a z kolei klienci nie odsyłają ich do towarzystwa. Wtedy obie strony czekają: klient na wypłatę, a ubezpieczyciel na dokument.

 • Utrudniony kontakt z klientem w celu wykonania oględzin. Czasem ciężko z klientem umówić się na oględziny samochodu czy mieszkania, bo np. często wyjeżdża czy po prostu dużo pracuje. Oczywiście rzeczoznawca w miarę możliwości dostosowuje się do preferencji klienta, ale ponieważ ogląda on dziennie kilka samochodów, nie zawsze jest w stanie to zrobić.

 • Brak dokumentów. Do likwidacji szkody niezbędne są, np. kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu czy aktu własności nieruchomości, a czasem klienci nie dosyłają tego typu dokumentów.

 

Jak szybko dostać pomoc mając polisę turystyczną?

Osoby wyjeżdżające z wycieczką najczęściej zadowalają się samą świadomością bycia ubezpieczonym przez organizatora, w ramach jakiejś grupowej polisy. Również ci podróżujący indywidualnie, kupują nie interesując się tym, w jaki sposób najszybciej i najsprawniej uzyskać z niej pomoc. To błąd, który może potem kosztować sporo nerwów! O czym więc należy pamiętać?

 

 • Po otrzymaniu polisy, koniecznie zanotuj sobie w telefonie numer kontaktowy, pod który należy zadzwonić w razie problemów w czasie wyjazdu. Dodatkowo warto go sobie jeszcze zapisać na kartce i w miarę możliwości nosić przy sobie. To dotyczy wszystkich wyjeżdżających z Tobą osób!
 • Dobrze jest zabrać ze sobą dokument ubezpieczenia, w którym będzie określony zarówno zakres ochrony, jak i sumy ubezpieczenia. Nigdy nie wiadomo, gdzie trafisz potrzebując pomocy, więc lepiej mieć przy sobie taki dokument. Oczywiście w większości przypadków, wystarczy telefon do call center HDI, żeby potwierdzić fakt objęcia ochroną.
 • Jeśli jedziesz z wycieczką, powinieneś wiedzieć, kto dokładnie jest organizatorem wyjazdu. Ułatwi to nam potwierdzenie ochrony.
 • Po wypadku ważny jest możliwie szybki kontakt telefoniczny z HDI, który w miarę możliwości powinien nastąpić jeszcze ze stoku lub placówki medycznej, do której został przetransportowany poszkodowany. Po podaniu danych kontaktowych placówki medycznej lub lekarza możliwe jest przejęcie przez HDI odpowiedzialności za koszty leczenia. Dzięki temu możliwe będzie rozliczenie tych kosztów między HDI, a placówką medyczną.
 • Jeśli nie mogłeś od razu nas poinformować (np. byłeś nieprzytomny po wypadku), możesz to zrobić później. Jeśli w międzyczasie, Ty lub Twoja rodzina dostaliście już jakieś rachunki czy recepty i wydaliście pieniądze z własnej kieszeni. Zwrócimy Ci je po powrocie do Polski. Pamiętaj o zbieraniu wszystkich dokumentów dotyczących leczenia i rachunków!

 

Pamiętaj! Im szybciej poinformujesz nas o problemach, tym szybciej i lepiej będziemy mogli Ci pomóc. Zyskasz wtedy:

 • wsparcie przedstawiciela WARTY w kontaktach z placówką medyczną – przydatne za granicą, ze względu na barierę językową,
 • bezproblemowe skorzystanie z pomocy medycznej, bowiem jej organizacją zajmie się przedstawiciel WARTY,
 • łatwe gromadzenie dokumentacji medycznej - zajmie się tym przedstawiciel WARTY,
 • brak konieczności angażowania środków finansowych na pokrycie kosztów leczenia.
Czy z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych mogę zgłosić roszczenie dotyczące handlowego ubytku wartości pojazdu?